Wednesday, October 14, 2009

Maliit na Kontribusyon sa Kilusan ng Malayang Software

Narito ang maliit na kontribusyon ko sa Malayang Software

Hindi po ako programmer kaya ang karaniwan kong inaambag ay pagsasalin.

No comments:

Post a Comment