Monday, October 12, 2009

Pangkilala ng Boses

Sa kasalukuyan parang ang mga Pilipino ay mas mahilig makinig at magsalita kaysa magbasa. Darating ang panahon at uunlad ang pagkilala ng boses ng mga kompyuter (voice/speech recognition). Ang problema ay hindi ito makakaunawa ng Tagalog dahil walang nagpupunyagi na magpaunlad nito.

Narito panimula ang ilang links para sa pagsisimula ng ganitong proyekto:

Ubuntu Speech Recognition

Voxforge

No comments:

Post a Comment