Sunday, October 11, 2009

Pagsangguni

Creative Commons License

Ang akdang ito ay inililisensiya alinsunod sa Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Philippines License.

Ang lisensiya sa itaas ay nasa Ingles bunga ng kalakaran sa batas sa Pilipinas na pawang nasa wikang Ingles. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa paggamit ng lisensiya sa Pilipinas tumungo po sa Creative Commons International Philippines

Iminumungkahing Pagsangguni (Attribution)

Cantada, R.P. ([taon]). [Pamagat ng blogpost]. Sa Ugnay Blog. Kinuha noong [buwan, araw, taon], mula sa [url ng blogpost].

No comments:

Post a Comment