Tuesday, October 13, 2009

Mga Libreng Aklatan

The United States and its Territories. 1870-1925 The Age of Imperialism - maraming scan ng mga aklat at mga larawan noong panahong nabanggit hinggil sa Pilipinas.

Internet Archive - mga ebook sa iba-ibang format tulad ng djvu, pdf, at teksto.

Project Gutenberg - mga klasikong etext.

The National Academies Press
- may mga libreng aklat para sa taga-Pilipinas. Inirerekomenda ko ang mga aklat nila sa edukasyon tulad ng pananaliksik at teoriya

Tagalog Wikipedia - malayang ensiklopedyang maaaring pamatnugutan ninuman. Magandang pagsimulan ng pananaliksik.

No comments:

Post a Comment