Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (169): Kabanata 3, Awit 1

Nauna (168: Kab.3.Aral.2) 

--169--

AUIT.


Ang tauo, el hombre, ang ulo,y, cabeza; ang utac, los sesos; ang tayinga, oreja; ang mata, los ojos; ang quilay, las cejas; ang ilang, narices; ang tanda, las pecas; ang bibig, la boca; ang dila, la lengua; ang labi, los labios; ang susu, las tetas; ang licod, la espalda; balacang, cadera; ang tuhod, rodilla; ang paa, las pirernas; ang ngipin, el diente; ang bagang, la muela; ang camay, la mano; ang canan, la diestra; ang hita, el muslo, caliuá, siniestra, ang galanggalangan ang ngolo,y, muñeca, ang palad, la palma, bayiqui, papera, ang bao, el casco, bonbonan, mollera, ang pigi,y, las nalgas, ang tae, la mierda, anopat di ang pouit, la parte trasera, ang Bayan, el pueblo, ang bacod, la cerca, ang cuta, el fuerte, ang pinto, la puerta, ang malayo, ay lejos, ang malapit, cerca, ang panulat, pluma, ang sulat, la letra, ang banbang, el foso, halamanan, huerta, ang parang, el campo, ang bondoc, la sierra, ang balon, el hoyo, ang pangpang, ribera, bilangoan, carcel, ang dusa, la pena, ay ang talicala ang ngala,y, cadena, gab,y, na malinao, la noche serena, canlang, ay tambor, calasag, rodela, at ang labin dalaua, son una docena.

Nauna (168: Kab.3.Aral.2) 

No comments:

Post a Comment